Coronavirus COVID-19: werkhervatting met behoud van werkloosheidsuitkering in vitale sectoren verlengd tot eind oktober

Ook in september en oktober kunnen tijdelijk werklozen die bijspringen in de vitale sector 75% van hun werkloosheidsuitkering behouden. Hetzelfde geldt voor bruggepensioneerden en werklozen met bedrijfstoeslag die tijdelijk het werk hervatten bij hun vroegere werkgever uit de vitale sector.
Normaal liep deze regeling, die bij het begin van de coronapandemie in het leven is geroepen om te vermijden dat werkgevers uit de vitale land-, bos-, en tuinbouw met een tekort aan werknemers zouden kampen, slechts tot en met 31 augustus 2020. Maar de nood aan extra werkkrachten in de vitale sectoren blijft groot. Daarom verlengt de regering de maatregel tot en met 31 oktober 2020.
Opgelet: de toepassing wordt niet verlengd voor bruggepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag die het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector bij de werkgever die de debiteur is van de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Het verlengingsKB van 13 september 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 31 augustus 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 18-09-2020

  246