Coronavirus COVID-19: vrijwilligers kunnen rekenen op een hoger kostenplafond

Hoewel vrijwilligers logischerwijs geen loon ontvangen, mogen ze toch worden vergoed voor de kosten die zij zelf ten laste nemen in het kader van hun vrijwilligerswerk. Dit gebeurt in de vorm van een begrensde jaarlijkse forfaitaire kostenvergoeding. Voor vrijwilligers die zich hebben ingezet voor activiteiten die verband houden met het beheer van de COVID-19-coronaviruscrisis geldt een verhoogd jaarlijks kostenplafond.
In 2019 werd het jaarlijks kostenplafond voor bepaalde categorieën van vrijwilligers opgetrokken. Zo werd het van 991,57 verhoogd tot 1821,10 euro (exclusief indexering) voor vrijwilligers in de sportsector, in de sector van het niet-dringend liggend ziekenvervoer en voor nacht- en dagoppas.
In het kader van de gezondheidscrisis hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor frequentere opdrachten en langere verplaatsingen dan gewoonlijk. Daardoor hebben sommigen onder hen het jaarlijks forfaitair kostenplafond bereikt of zullen dat binnenkort bereiken. Ze kunnen dan niet meer worden ingezet voor opdrachten die verband houden met het coronavirus of voor meer gebruikelijke opdrachten die geleidelijk aan worden hervat.
Daarom past de regering nu het verhoogd kostenvergoedingsplafond toe op vrijwilligers die effectief ingezet werden in ondernemingen, verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor activiteiten in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis, en dit in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020.
Deze verhoogde bovengrens is van toepassing sinds 1 januari 2020 en treedt buiten werking op 31 december 2020.
Bron:

Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 28 december 2018

Gepubliceerd op 11-09-2020

  161