Coronavirus Covid-19: Vlaanderen verlengt handelshuurlening met overheidsgarantie tot 1 maart 2021

Om de bedrijven die moeten sluiten door de anticoronamaatregelen en de bedrijven uit de eventsector een steuntje te geven, riep de Vlaamse regering het systeem van de handelshuurlening in het leven. Verhuurder en overheid doen allebei een duit in het zakje: de verhuurder scheldt 1 à 2 maanden huur kwijt, waarna de Vlaamse overheid maximum 2 maanden huur voorschiet via PMV/z-leningen (max. 35.000 euro). De verhuurder is dan zeker dat hij alvast dat ‘Vlaamse geld’ binnen krijgt en de huurder geniet een gedeeltelijke kwijtschelding van huur, terwijl hij het geleende bedrag gespreid over 2 jaar kan terugbetalen, tegen een rentevoet van 2%. De terugbetalingen moeten maar starten 6 maanden ná het aangaan van de lening.
Een handelshuurleningovereenkomst sluiten kon oorspronkelijk tot 1 oktober. Daarna tot 1 december. Maar nu de tweede coronagolf volop woedt, besliste de Vlaamse regering om de maatregel opnieuw te verlengen. Tot 1 maart van volgend jaar.
Huurders en verhuurders die een handelshuurlening willen aangaan, kunnen zich tot 4 maart 2021 aanmelden op de website van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het agentschap zorgt dan voor de contacten met PMV/z-leningen.
Bron:

Gepubliceerd op 20-11-2020

  41