Coronavirus COVID-19: Vlaamse steunmaatregelen voor wijkwerkers verlengd

Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, heeft de steunmaatregelen voor wijkwerkers verlengd tot en met 3 mei 2020. Dit betekent concreet dat de premieregeling iets langer doorloopt, net als de versoepelde regels voor de hertoeleiding en de verlengde geldigheidsduur van de wijkwerkcheques. Normaal liep dit alles op zijn einde op 23 april.
Het gaat vooral om financiële compensaties omdat heel wat wijkwerkers door de coronamaatregelen moesten stoppen met werken of hun activiteiten slechts voor een stuk konden verderzetten. De overheid kent hen daarom een premie toe die 70% bedraagt van de vergoeding waar ze bij normale prestaties recht op hadden. Daarnaast is de geldigheidsduur van de wijkwerkcheques met 3 maanden verlengd omdat gebruikers ze op dit moment niet kunnen gebruiken en is een hertoeleiding naar het wijkwerken mogelijk gemaakt voor werkzoekenden van wie het traject geschorst is door de coronamaatregelen en voor wijkwerkers van wie het traject door de coronamaatregelen is beëindigd.
In werking: 23 april 2020.
Bron:

Ministerieel besluit van 22 april 2020 tot wijziging van artikel 13bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, BS 5 mei 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus, BS 9 april 2020.

Gepubliceerd op 07-05-2020

  338