Coronavirus COVID-19: Vlaamse regering verlengt termijn voor verplichte mentorcursus binnen alternerende opleidingen

De Vlaamse regering geeft ondernemingen die tussen 1 september 2019 en 1 april 2020 een erkenning kregen als ‘werkplek in het kader van een alternerende opleiding’ meer tijd om hun mentor(en) de verplichte mentoropleiding te laten volgen.
Normaal moeten de mentoren de opleiding volgen binnen het jaar na de erkenning, anders riskeren de ondernemingen hun erkenning te verliezen. Maar door de coronamaatregelen is klassikaal les volgen op dit moment niet mogelijk. Bovendien kan er op korte termijn geen digitaal lesaanbod worden uitgewerkt. De Vlaamse regering schuift de deadline daarom met een half jaar op. De betrokken ondernemingen hebben dus 18 maanden in plaats van 12 maanden de tijd om hun mentoren de verplichte opleiding te laten volgen. De deadline voor ondernemingen die op 31 maart 2020 werden erkend is dus bijvoorbeeld 31 september 2021.
In werking: 17 april 2020 (datum waarop het verlengingsbesluit is goedgekeurd)
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, BS 6 mei 2020.

Gepubliceerd op 08-05-2020

  151