Coronavirus COVID-19: Vlaamse regering verhoogt coronasubsidie voor bepaalde organisatoren van kinderopvang zodat ze RSZ-bijdragen kunnen betalen

De Vlaamse regering verhoogt de financiële compensatie voor organisatoren van gezinsopvang of groepsopvang die werken met kinderbegeleiders in het sociaal statuut van de aangesloten onthaalouders of met kinderbegeleiders in het project werknemersstatuut voor onthaalouders. Van 18,50 euro naar 20,01 euro per afwezigheidsdag van een kind.
Bij de opmaak van het besluit was nog niet duidelijk hoe de diensten van de RSZ de kostenvergoeding zouden kwalificeren die de organisatoren en de kinderbegeleiders zelf moeten betalen. Ondertussen is duidelijk dat de RSZ daarop RSZ-bijdragen zal berekenen waardoor dit een kost is voor de organisator die niet was ingerekend in het oorspronkelijke subsidiebedrag. De Vlaamse regering verhoogt dan ook het subsidiebedrag om het financiële nadeel te beperken.
In werking: retroactief, vanaf 14 maart 2020.
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang, BS 25 mei 2020.

Gepubliceerd op 28-05-2020

  130