Coronavirus Covid-19: Vlaamse regering lanceert nieuwe coronapremie voor cultuursector: de culturele activiteitenpremie

De Vlaamse regering komt met een nieuwe coronapremie voor de cultuursector: de culturele activiteitenpremie. Een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit of de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit.

Bedrag

De premie bedraagt 2.000 euro of een veelvoud ervan, met een maximum van 20.000 euro. Per activiteit kan maar één premie worden toegekend. Maar aanvragers kunnen een premie krijgen voor verschillende culturele activiteiten voor een totaal van maximum 20.000 euro.

Doelgroep

Structureel gesubsidieerde organisaties, circusorganisaties en kwetsbare kernspelers kunnen de premie aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Deadline is 31 mei 2021 (al kan de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur die deadline nog verschuiven naar een latere datum. Aanvragen kan alleen digitaal via de daarvoor voorziene webtoepassing.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet de betrokken culturele activiteit voldoen aan volgende voorwaarden:
  • de activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en vindt plaats in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • de inhoud van de activiteit heeft betrekking op het beleidsveld cultuur
  • de activiteit is publiek toegankelijk en er is in het openbaar over gecommuniceerd
  • de activiteit ondervindt omwille van haar publieksgerichte karakter gevolgen door Covid-19
  • er zijn minstens 2 cultuurwerkers aangesteld binnen de paritaire comités PC200, 227, 304, 329, 303 of als zelfstandige gecontracteerd
  • de ingeschakelde cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed
  • de activiteit heeft, indien vereist, de nodige lokale vergunningen verkregen
  • de activiteit wordt georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen.

First come, first serve

De premies worden toegekend in volgorde van ontvangst van de aanvraag, tot de beschikbare enveloppe is opgebruikt.

In werking


Het premiebesluit van 9 oktober 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 10 oktober 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 01-11-2020

  82