Coronavirus Covid-19: Vlaamse ondernemers moeten hinderpremie en bijkomende sluitingspremie uiterlijk op 30 juni 2020 aanvragen

Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die alle dagen of in het week-end verplicht moeten sluiten als gevolg van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 tot en met 3 juni 2020 trof, kunnen bij de Vlaamse Regering een coronahinderpremie en een bijkomende sluitingspremie aanvragen.
De toekenningsregels voor deze premies staan in het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020’.
Via haar besluit van 12 juni 2020 laat de Vlaamse Regering nu weten dat:
  • in haar ‘besluit van 20 maart 2020’ met ‘coronavirusmaatregelen’ wordt bedoeld: de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad trof vanaf 12 maart 2020 tot en met 3 juni 2020;
  • ze vanaf 8 juni 2020 de bijkomende sluitingspremie enkel nog toekent aan ondernemingen die als gevolg van de coronavirusmaatregelen verplicht volledig gesloten zijn en waarbij de fysieke locatie gesloten is;
  • de initiële subsidieaanvraag ten laatste op 30 juni 2020 moet worden ingediend.

Coronahinderpremie van 4.000 euro of 2.000 euro

De Vlaamse Regering kent een forfaitaire subsidie van 4.000 euro toe aan ondernemingen die alle dagen verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad trof vanaf 12 maart 2020 tot en met 3 juni 2020, en waarbij hun locatie gesloten is.
Voor horeca-ondernemingen is het voldoende dat de gelagzaal verplicht is gesloten.
Ook ambulante handelaars en foorkramers die geconfronteerd worden met een door de coronavirusmaatregelen gesloten reguliere openbare markt of openbare kermis in het Vlaams Gewest, waarop zij normaal aanwezig zijn, komen in aanmerking.
Ondernemingen die in het week-end verplicht gesloten zijn, en waarbij hun locatie gesloten is, als gevolg van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad trof vanaf 12 maart 2020 tot en met 3 juni 2020, kunnen genieten van een forfaitaire subsidie van 2.000 euro.

Bijkomende sluitingspremie

Ondernemingen die vanaf 6 april 2020 alle dagen of in het week-end verplicht gesloten zijn als gevolg van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad trof vanaf 12 maart 2020 tot en met 3 juni 2020, en waarbij hun locatie gesloten is, krijgen van de Vlaamse Regering een bijkomende sluitingspremie.
Die bijkomende sluitingspremie bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
Hierbij gelden de openingsdagen die gangbaar waren op 13 maart 2020.
Vanaf 8 juni 2020 kent de Vlaamse Regering de bijkomende sluitingspremie dus enkel nog toe aan ondernemingen die als gevolg van de coronavirusmaatregelen verplicht volledig gesloten zijn en waarbij de fysieke locatie gesloten is.
Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, zette al eerder de automatische toekenning van de bijkomende sluitingspremie voor marktkramers stop vanaf 18 mei 2020. Enkel de openbare markten die niet door de Nationale Veiligheidsraad worden toegestaan of die door het lokaal bestuur worden geweigerd kunnen vanaf 18 mei 2020 nog aanleiding geven tot een bijkomende sluitingspremie.

Subsidieaanvraag

De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ (VLAIO) en vermeldt daarbij haar KBO-nummer.
De initiële subsidieaanvraag moet ten laatste op 30 juni 2020 worden ingediend.
Deze aanvraag wordt elektronisch afgehandeld.

In werking

Het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020’ schrapt de datum waarop het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020’ buiten werking treedt (13 juni 2020).
Aan de inwerkingtredingsdatum van het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020’ - 14 maart 2020 - wijzigt niets.
De artikelen, 16, 17 en 18 van het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020’, die de nieuwe maatregelen toevoegen aan het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020’, treden in werking op 20 maart 2020.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 22 juni 2020 (art. 16-art. 19 en art. 21).

Ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 10 juni 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30 maart 2020.

Gepubliceerd op 26-06-2020

  215