Coronavirus COVID-19 Vlaams gewest: nog meer uitstel voor keuring tachograaf en langere geldigheidsduur vakbekwaamheid na Europese verordening

De geldigheidsduur van vakbekwaamheidsbewijzen die tussen 1 februari en 1 september 2020 vervallen, wordt met 7 maanden verlengd vanaf de vervaldatum. De (her)keuringen van tachografen en snelheidsbegrenzers die normaal moesten plaatsvinden tussen 1 maart en 1 september, mogen uitgesteld worden tot 6 maanden na de dag waarop de controle had moeten plaatsvinden.
Duidelijke regels, maar niet wat oorspronkelijk in het Coronabesluit Mobiliteit van Vlaams minister Lydia Peeters stond. Zij had de geldigheidsduur van vakbekwaamheidsbewijzen die tijdens de coronacrisis, van 16 maart t.e.m. 29 september, vervallen verlengd tot en met 30 september 2020. De deadline van de verplichte tweejaarlijkse (her)keuring van tachografen en snelheidsbegrenzers die door corona niet kan doorgaan in de periode van 13 maart tot en met 3 november, mocht worden uitgesteld tot en met 4 november 2020.
En die bepalingen stroken niet met de vereisten uit Verordening 2020/698 waarmee Europa massaal deadlines verschuift binnen het binnen het wegvervoer, het spoorvervoer, de binnenvaart en de maritieme beveiliging. Hoewel de verordening rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten, zorgt minister Peeters toch voor de nodige aanpassingen in de Vlaamse regelgeving.
In werking: 18 juni 2020
Bron:Ministerieel besluit van 18 juni 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 26 juni 2020.

Gepubliceerd op 30-06-2020

  15