Coronavirus COVID-19 - Vitale sector: beperkte impact op inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen duurt tot eind september

De federale regering verlengt de toekenning van inschakelingsuitkeringen en de bevriezing van de werkloosheidsuitkeringen bij een tijdelijke tewerkstelling in een vitale sector. En dit tot eind september.
Werklozen die onder covid-19 tijdelijk aan de slag gaan in een vitale sector van de land-, tuin- of bosbouw kunnen hun werkloosheidsuitkeringen gedeeltelijk behouden. Maar jonge werknemers verliezen hun inschakelingsuitkeringen automatisch na 36 maanden (ev. te verlengen). Om hen niet te demotiveren, besliste de federale regering eerder al dat voor die 36 maanden geen rekening zou worden gehouden met de periode van 1 april tot 30 juni 2020. Die einddatum werd intussen verlengd tot 31 augustus 2020, en wordt nu bij KB van 27 september opnieuw verlengd, tot 30 september 2020.
De federale regering besliste ook om het mechanisme van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen via vergoedingsfazen te bevriezen vanaf 1 april. En ook daar wordt die maatregel bij KB verlengd tot eind september.
Deze maatregelen gelden alleen bij een tijdelijke tewerkstelling in een vitale sector. Dat is in één van de sectoren die onder de volgende paritaire comités vallen:
  • Paritair Comité voor de landbouw nr. 144, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
  • Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf nr. 146, en
  • Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren nr. 322, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren.

Gepubliceerd op 04-10-2020

  101