Coronavirus COVID-19: verlenging corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Sinds 1 mei 2020 kunnen zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden corona-ouderschapsverlof opnemen. Deze maatregel werd al een eerste keer verlengd tot 31 augustus 2020. Ze wordt nogmaals uitgebreid, ditmaal tot 30 september 2020. De toekenningsvoorwaarden van het verlof veranderen niet.
Corona-ouderschapsverlof is bedoeld om zelfstandigen te ondersteunen die tijdens de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020 hun activiteit hebben verminderd om voor hun kind(eren) te zorgen. Het mag gaan om biologische, adoptie- of pleegkinderen. Alleen kinderen onder de 12 jaar komen in aanmerking, behalve als het kind gehandicapt is. Dan is de leeftijdsgrens 21 jaar (met uitzonderingen zonder leeftijdsgrens).
De toekenningsvoorwaarden van de ouderschapsuitkering blijven ongewijzigd. Het bedrag is nog steeds gelijk aan 532,24 euro (of 875 euro voor eenoudergezinnen). Vanaf juli wordt het uitkeringsbedrag voor alleenstaande ouders en ouders van kinderen met een handicap echter opgetrokken.
Voor onderbrekingen in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 wordt het uitkeringsbedrag verhoogd tot:
  • 638,69 euro voor zelfstandigen die zorgen verlenen aan een gehandicapt kind (voor ten minste 66% getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal of dat ten minste 9 punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal);
  • 1050,00 euro voor zelfstandigen die uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen die zij ten laste hebben.
Deze wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking op 30 juni 2020.
Bron:

Koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS, 10 juni 2020

Koninklijk besluit van 26 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS, 2 juli 2020

Gepubliceerd op 30-07-2020

  510