Coronavirus COVID-19: Verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en alcoholgel

Het btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels wordt tijdelijk verlaagd van 21% tot 6%.
Dit verlaagd btw-tarief van 6% geldt vanaf 4 mei 2020 tot en met 31 december 2020 voor de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren, noodzakelijk ter preventie van de verspreiding van Covid-19.
Dat staat in het KB van 5 mei 2020 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2020.
Het KB specificeert dat het gaat om mondmaskers die bedoeld zijn onder de volgende goederencodes:
  • GN 4818 90 10 00;
  • GN 4818 90 90 00;
  • GN 6307 90 98 10;
  • GN 6307 90 98 91;
  • GN 6307 90 98 99, en
  • GN 9020 00 00 80.
Onder deze goederencodes vallen onder meer de chirurgische mondmaskers, maar ook de stoffen mondmaskers (al dan niet handgemaakt).
In werking:
  • het KB van 5 mei 2020 heeft uitwerking met ingang van 4 mei 2020.
  • het wijzigt het Btw-KB nr. 20 (tarieven).
Bron:Koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels, BS 7 mei 2020.

Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 31 juli 1970 (Btw-KB nr. 20 (tarieven)) (hersteld art. 1ter)

Gepubliceerd op 08-05-2020

  2007