Coronavirus COVID-19: VDAB ‘regisseert’ ook tijdelijk werklozen

Door de coronacrisis is het aantal tijdelijk werklozen fors toegenomen. Die personen moeten gestimuleerd worden om tijdelijk elders aan het werk te gaan of om hun competenties tijdens de tijdelijke werkloosheid te versterken via een opleiding of stage, vindt de Vlaamse regering. In een besluit van 17 juli 2020 geeft zij de VDAB de opdracht om alle tijdelijk werklozen snel aan een scholing, bijscholing of heroriëntering naar een nieuwe job te helpen.
De Vlaamse regering neemt daartoe een nieuw hoofdstuk over activeringsregie op in het VDAB-besluit. Daarin wijst zij uitdrukkelijk de tijdelijk werklozen aan als één van de doelgroepen waarvoor de VDAB een regieopdracht heeft. De VDAB activeert dus niet alleen de tijdelijke corona-werklozen, maar álle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk geschorst werd door tijdelijke werkloosheid.
Deze wijziging gaat in op 3 augustus 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 29-07-2020

  385