Coronavirus COVID-19: toeslag bovenop Groeipakket voor gezinnen in financiële moeilijkheden door coronacrisis

Gezinnen die hun inkomsten in de maanden maart, april, mei of juni 2020 minstens 10% zagen dalen ten opzichte van januari of februari van dit jaar, kunnen extra financiële ondersteuning krijgen via het Groeipakket/kinderbijslag. Het gaat om 120 euro bovenop het basisbedrag. Aanvragen kan nog tot en met 31 oktober 2020.

Voorwaarden

De covid-19-toeslag is er meer specifiek voor gezinnen
  • met kinderen die recht hebben op gezinsbijslagen (Groeipakket/kinderbijslag Decreet van 27 april 2018)
  • die hun inkomsten door de coronacrisis met 10% zagen dalen in maart, april, mei of juni 2020 in vergelijking met januari of februari van dit jaar; en
  • waarvan het gezinsinkomen maximum 2.213,30 euro per maand bedraagt.

Eenmalige toeslag van 120 euro

Het basisbedrag van het Groeipakket/kinderbijslag wordt verhoogd met een toeslag van 120 euro, betaald in 3 schijven van 40 euro. Een eerste schijf voor de maand van de aanvraag en nog eens een schijf van telkens 40 euro voor de 2 daaropvolgende maanden.

Aanvragen voor 1 november

De toeslag aanvragen kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020 bij de uitbetaler van het Groeipakket (Fond, Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamiliy of Parentia). Die zal bepaalde bewijsstukken vragen die het inkomensverlies aantonen.

Begin van de maand

De uitbetaler betaalt de toeslag zo snel mogelijk uit, uiterlijk de 8ste van iedere maand.

In werking: 1 januari – 31 december 2020.

Bron:

Decreet van 19 juni 2020 tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen, BS 25 juni 2020.

Gepubliceerd op 30-06-2020

  185