Coronavirus COVID-19: tijdelijke werkloosheidsdagen door corona tellen mee bij kwalificatie als ondernemingen in herstructurering binnen swt en werkgever in moeilijkheden binnen startbaanverplichting

Het aantal dagen ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona’ tellen voortaan mee voor de berekening van het aantal werkloosheidsdagen in de procedure tot erkenning van ondernemingen in herstructurering binnen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de erkenning van werkgevers in moeilijkheden in het kader van de startbaanverplichting.
Normaal gezien wordt alleen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, maar de regering maakt nu tijdelijk een uitzondering voor het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen door corona-overmacht. Maar let op: alleen het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in het jaar 2020 wordt in aanmerking genomen.
Of meer concreet:
In werking: 24 september 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 25-09-2020

  240