Coronavirus COVID-19: ‘Tijdelijke werkloosheid overmacht corona’ voor werknemers bij sluiting van school, kinderdagverblijf of opvangcentrum voor personen met een handicap van hun kind

Gepubliceerd op 03-11-2020

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof moeten nemen om hun kind op te vangen omdat de school, het kinderdagverblijf of de opvang voor gehandicapten omwille van coronamaatregelen gesloten is, beroep doen op het stelsel van ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona’. De regels die ze daarbij moeten volgen staan in de ‘wet van 23 oktober 2020’.

Van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 heeft een werknemer het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn:
wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan of niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken;
wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten of bij de tijdelijke stopzetting van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.
De werknemer heeft dit recht zolang het kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan.

‘Attest sluiting corona’ bezorgen aan werkgever

De werknemer die gebruik maakt van bovenstaand recht moet zijn werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Hij moet zijn werkgever meteen een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen bezorgen dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de sluiting van toepassing is.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De werknemer heeft, voor de periode waarin hij gebruik maakt van bovenstaand recht, ten laste van de RVA recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de Covid-19-epidemie en de eraan gekoppelde dagelijkse toeslag ten laste van de RVA. Dit voor zover hij aan alle toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoet die daartoe in de werkloosheidsreglementering worden gesteld.

In werking

De wet van 23 oktober 2020 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020 en treedt buiten werking op 31 december 2020.


Bron:  23 oktober 2020 - Wet tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind, BS 30 oktober 2020, p.78920;

  611