Coronavirus COVID-19: Tijdelijke crisismaatregel ‘overbruggingsrecht zelfstandigen’ verlengd

Een KB van 6 mei 2020 verlengt de tijdelijke crisismaatregel ‘overbruggingsrecht zelfstandigen’ met één maand, tot en met 31 mei 2020.
Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun beroepsactiviteit verplicht moesten stopzetten omwille van de maatregelen die de federale regering trof ten gevolge van de coronacrisis (Covid-19), hadden al recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
Omdat de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit in de maand mei 2020 gedwongen moeten onderbreken naar aanleiding van Covid-19, ook in mei 2020 van de ‘tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht’ moeten kunnen genieten, wordt deze maatregel verlengd voor alle onderbrekingen (volledig, gedeeltelijk of minimum 7 dagen) tot en met 31 mei 2020.
(aanpassing art. 6, § 1, 2°, 3° en 4°, wet van 23 maart 2020; art. 1, KB van 6 mei 2020).
In werking:
  • Het KB van 6 mei 2020 heeft uitwerking met ingang van 30 april 2020.
Bron:Koninklijk besluit van 6 mei 2020 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 8 mei 2020.

Koninklijk besluit nr. 13 van 27 april 2020 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29 april 2020.

Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24 maart 2020 (art. 6, § 1, 2° tot en met 4°)

Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, BS 6 januari 2017.

Gepubliceerd op 12-05-2020

  207