Coronavirus COVID-19: tijdelijke coronapremie van 50 euro per maand voor wie sociale bijstandsuitkering ontvangt

Wie recht heeft op gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen, een integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming, een leefloon of financiële hulp van het OCMW kan van juli tot en met december een maandelijkse premie van 50 euro krijgen. Extra overheidssteun in het kader van corona.

Coronapremie voor gerechtigden sociale bijstandsuitkering

Een tijdelijke coronapremie wordt toegekend aan de gerechtigde op
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (IG)
  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
  • een leefloon
  • financiële hulpverlening van het OCMW.

50 euro per maand

De premie is tijdelijk en wordt alleen toegekend voor de maanden juli 2020 tot en met december 2020. Het gaat om 50 euro per maand.
Maar let op: het bedrag kan over de verschillende sociale bijstandsuitkeringen heen slechts eenmaal aan een gerechtigde worden betaald. Daarbij zal eerst de mogelijkheid tot betaling op basis van het GI of de IGO worden onderzocht. Nadien wordt de betaling op basis van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Als laatste kijkt men naar betaling op basis van het leefloon of de OCMW-steun.
Wanneer de gerechtigde overlijdt, kan de premie als achterstal worden uitgekeerd op dezelfde manier als de basisuitkering op basis waarvan ze wordt toegekend.

Niet vatbaar voor beslag

De premie is niet vatbaar voor overdracht of beslag. En het bedrag is vrijgesteld van elke fiscale en sociaalrechtelijke inhouding.

Bijzondere regels

De federale regering hanteert een aantal bijzonderheden naargelang het type sociale bijstandsuitkering op basis waarvan de tijdelijke coronapremie wordt toegekend. Zo zien we bijvoorbeeld dat de coronapremie in geval van een tegemoetkoming aan personen met een handicap wordt betaald zodra het recht op een invaliditeitsuitkering is toegekend.
In werking: 15 juli 2020
Bron:

Gepubliceerd op 20-07-2020

  9263