Coronavirus COVID-19: Tijdelijk werkloos bij probleem met kinderopvang

Het aantal klassen of scholen dat moet sluiten door coronabesmettingen neemt toe. Sommige werknemers zullen dus tijd moeten vrijmaken om voor hun in quarantaine geplaatste kinderen te zorgen.

De RVA heeft zijn FAQ-pagina geactualiseerd en bevestigt dat tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht nu mogelijk is in die gevallen, conform met het regeerakkoord (zie hierover: Wat staat er in het regeerakkoord?)

Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld omdat ik een probleem heb met kinderopvang omdat (een deel van) de school of het opvangcentrum gesloten wordt?

Indien een werkgever op basis van een attest van het kinderdagverblijf, van de school of van het centrum voor opvang van gehandicapte personen een ASR WECH scenario 5 aflevert betreffende tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van een werknemer die geconfronteerd wordt met een probleem van opvang omdat
 

  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar het kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de school of een deel van de school wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,

kan de werknemer, voor de duur van de onmogelijkheid om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang te gaan, aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht (voor zover voldaan is aan de overige vergoedbaarheidsvoorwaarden daartoe).

Gepubliceerd op 13-10-2020

  292