Coronavirus COVID-19: tijdelijk hogere drempels voor loonbeslag en loonoverdracht

Van 20 juni tot 31 augustus 2020 gelden tijdelijk hogere drempels voor loonbeslag en loonoverdracht. Een tegemoetkoming in het kader van de coronacrisis om mensen en gezinnen die het door de crisis moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Tijdelijke inperking loonbeslag

Van 30 mei tot 17 juni 2020 was er in principe geen bewarend of uitvoerend loonbeslag mogelijk tegen particulieren. Een steunmaatregel in het kader van de coronacrisis om personen en gezinnen die het al moeilijk hadden vóór de pandemie meer financiële ademruimte te geven.
De maatregel kon bij KB worden verlengd. Maar omdat er tot op vandaag geen verlengings-KB is verschenen, is loonbeslag weer mogelijk. Weet wel dat het verlengings-KB er nog kan komen en dat de verlengingen retroactief (en aansluitend op het aflopen van de inperking tot 17 juni) kunnen worden ingevoerd.

Extra marge

Hoe dan ook komt de wetgever vandaag met extra bescherming voor particulieren en gezinnen die het financieel lastig hebben sinds de coronacrisis. Loonbeslag of loonoverdracht uitvoeren kan immers een grote impact hebben op het gezinsbudget wanneer iemand bv. ziek is uitgevallen of tijdelijk werkloos is geworden door corona.
Van 20 juni tot 31 augustus gelden hogere drempels voor loonbeslag en loonoverdracht. Of met andere woorden: het deel van het loon dat vatbaar is voor loonbeslag of loonoverdracht is tijdelijk een stuk kleiner, zodat mensen wat meer geld overhouden ‘om te kunnen leven’.

Drempels

Via een wet van 19 juni 2020 worden de drempels van 2020 tijdelijk opgetrokken.

Kind ten laste

Normaal gezien worden de drempels in 2020 bijkomend verhoogd met 70 euro per kind ten laste. Van 20 juni tot 31 augustus is dat 84 euro per kind ten laste.

Verlenging na 31 augustus?

De wet treedt buiten werking op 31 augustus 2020, maar de maatregel kan bij KB worden verlengd als dat nodig is gezien de coronacrisis.
Bron:Wet van 19 juni 2020 tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19 juni 2020.

Koninklijk besluit van 9 december 2019 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 13 december 2019.

Wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (hoofdstuk 6), BS 29 mei 2020.

Gepubliceerd op 23-06-2020

  961