Coronavirus COVID-19: Tewerkstellingsbreuk bij AWI, transitiepremie en VOP leidt niet tot lagere premie

Bedrijven en zelfstandigen die tewerkstellingssteun genieten, konden die tewerkstelling gedurende de voorbije maanden niet altijd garanderen. Toch besliste Vlaanderen om de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI), de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap, en de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen met een arbeidshandicap (VOP) tijdelijk niet te verminderen. Dat kon door de covid-19-crisis officieel te bestempelen als een ‘crisis met een ernstige sociale en economische impact’ – een uitzondering die voorzien was in de 3 subsidiebesluiten.
Een ministerieel besluit van 31 maart 2020 zorgde voor dat stempel van ‘crisis met een ernstige sociale en economische impact’, maar het bewuste MB werd pas op 20 juli gepubliceerd, samen met het MB dat het uitzonderingsregime alweer opheft.
Als we beide ministeriële besluiten samen lezen, dan leren we dat het uitzonderingsregime omwille van het coronavirus inging op 27 maart 2020 en werd opgeheven op 1 juli 2020.

Gepubliceerd op 24-07-2020

  209