Coronavirus COVID-19: Terugkeer naar vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.

Bijgevolg kan vanaf 01.10.2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om :

- een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting)

- of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.Er wordt dus weer afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

De werkgevers

- die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure omdat ze niet konden worden beschouwd als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector,

- en die vanaf 1 september 2020 zijn overgeschakeld naar tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen,


kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen door gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure.

Dit geldt ook voor de specifieke motieven tijdelijke werkloosheid overmacht op grond van quarantaine of voor de opvang van een kind.

Verder komen volgende topics aan bod:

  • Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?
  • Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?
  • Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus.
  • Welke (bijkomende) procedure moet gevolgd worden voor deze specifieke motieven?
  • Recht op uitkeringen en bedrag van de uitkering.


 

Bron:

Gepubliceerd op 10-11-2020

  87