Coronavirus COVID-19: Telethuiswerk, samenscholingsverbod en bubbel van 5 vanaf 29 juli

Op 11 en 25 juli werden de anti-covid-19-maatregelen al aangescherpt, maar de regels die vanaf woensdag 29 juli gelden, zijn een pak strenger. Het ministerieel besluit met de nieuwe dringende maatregelen werd in de nacht van dinsdag op woensdag gepubliceerd. De regering en de experten hopen het coronavirus aan te kunnen met telethuiswerk, een samenscholingsverbod voor meer dan 10 personen, en een vaste mini-bubbel van 5 personen.

Telethuiswerk

Waar telethuiswerk tot nu werd ‘aanbevolen’, gaat de regering een stapje verder: ‘Telethuiswerk is sterk aanbevolen bij álle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent’.
Verder blijft alles hetzelfde. Niet-essentiële ondernemingen en verenigingen die geen telethuiswerk toepassen, móeten preventiemaatregelen nemen en de afstandsregel respecteren. De ondernemingen uit de cruciale sectoren en de essentiële diensten – en de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteiten van die cruciale sectoren en essentiële diensten – passen de preventiemaatregelen en afstandsregels toe in de mate van het mogelijke. De cruciale sectoren en essentiële diensten worden opgelijst in bijlage bij het anti-covid-19-besluit.
Met deze ‘sterke’ aanbeveling wil de regering de ondernemingen herinneren aan hun telethuiswerk-‘plicht’. Uit de cijfers blijkt namelijk dat het aantal telewerkers sinds de eerste golf van het coronavirus teruggevallen is van 70% op 40%, ‘en dat is niet goed’ – benadrukte viroloog Marc Van Ranst in een interview met de VRT-nieuwsdienst.

Horeca

Horecauitbaters moeten hun tafeltjes permanent herschikken. Vanaf 29 juli mogen zij nog maximum 10 personen plaatsen aan één tafeltje. Tot nu waren dat er 15. Alle andere verplichtingen blijven bestaan: mondmasker, geen bediening aan de bar, de klant moet blijven zitten, enz. én de uitbater moet de contactgegevens van minstens één klant per tafeltje noteren, die gegevens gedurende 14 dagen bijhouden en ze daarna vernietigen.

Uitgebreide registratieplicht

De verplichting om de contactgegevens van minstens één klant per huishouden te noteren, geldt niet alleen in de horeca, maar ook in wellnesscentra, bij gemeenschappelijke sportlessen, in zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen, en feest- en receptiezalen.
Het nieuwe MB bevat voor het eerst ook een definitie van het woord ‘huishouden’. Een huishouden bestaat uit: alle personen die onder hetzelfde dak wonen.

Winkel, kermis en markt

Er wordt opnieuw individueel gewinkeld. In winkelcentra: ‘niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk’. In winkels: ‘gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak’.
Markten, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen alleen als de lokale overheid dat toelaat. Met maximum 200 deelnemers als het om een jaarmarkt of kermis gaat. En ook hier geldt dat er op de markt individueel wordt gewinkeld, en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is.
Kinderen onder hetzelfde dak en personen die nood hebben aan begeleiding doen geen afbreuk aan het individueel shoppen.

Samenscholingsverbod

Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden. Tot nu lag dat maximum op 15 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld. Het MB preciseert bopvendien dat recepties en banketten met een privékarakter – zoals de familiebarbecue in de tuin – beschouwd worden als samenscholingen.
De uitzonderingen op het samenscholingsverbod worden ingeperkt: maximum 100 personen (i.p.v. 200) bij huwelijken, begrafenissen en religieuze ceremonies; maximum 100 personen bij indoor-evenementen, -voorstellingen, gezeten recepties en -banketten die toegankelijk zijn voor het publiek; maximum 200 personen voor gelijkaardige publieksevenementen buiten (zoals sportwedstrijden), enz.

Bubbel van 5

Elk huishouden mag maximum 5 – steeds dezelfde – volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar ontmoeten in het kader van een privébijeenkomst. Ook op publiek toegankelijke plaatsen. U mag met die personen nauwere contacten hebben, zonder de afstandsregel te moeten respecteren.
Voor alle duidelijkheid: de 5 vaste contactpersonen zijn aan elkaar vastgeklikt. Uw 5 vaste contactpersonen mogen op hun beurt geen 5 andere vaste contactpersonen nemen.
Tot nu mocht u per week 15 extra personen zien en dat mochten elke week andere mensen zijn.

Mondmasker

Naast alle andere plaatsen waar een mondmasker al verplicht was, moeten 12-plussers nu ook een mondmasker dragen bij huwelijken, begrafenissen en andere ceremonies, en bij publieksevenementen, zowel binnen als buiten.
Al deze regels gelden vanaf 29 juli 2020.

En in Antwerpen?

Het coronavirus slaat bijzonder hard toe in de stad Antwerpen en de gemeenten daarrond. Daarom heeft de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx extra strenge maatregelen afgekondigd voor de hele provincie Antwerpen: met verplicht telewerk, een avondklok voor alles en iedereen, een extra mondmaskerplicht, enz. In de meest getroffen zone zijn bovendien álle evenementen en feesten afgelast en moeten fitnesscentra sluiten. Meer daarover op de website van de provincie.
Bron:

Gepubliceerd op 30-07-2020

  838