Coronavirus COVID-19: spelregels voor uitgifte en gebruik van consumptiecheques

Enkele weken geleden lanceerde de federale overheid ‘de consumptiecheque’ als steunmaatregel binnen de coronacrisis. Werkgevers in de privésector, maar bijvoorbeeld ook lokale besturen zouden hun personeel tot 300 euro aan cheques kunnen geven om te spenderen in de zwaar getroffen horeca-, cultuur- en sportsector. Met de publicatie van het ConsumptiechequeKB komen er nu meer details over de regeling.

Geen sociale bijdragen

Net zoals bij maaltijd- en ecocheques wordt de consumptiecheque niet beschouwd als loon wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Werkgevers zullen de cheques in dat geval kunnen toekennen zonder dat ze er sociale bijdragen op verschuldigd zijn.

Onder specifieke voorwaarden

De bijdragevrijstelling geldt alleen wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:
 • de cheques mogen niet worden verleend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling hiervan, dat al dan niet bijdrageplichtig is voor de sociale zekerheid
 • de toekenning van de cheques moet (net zoals bij maaltijdcheques) vervat zijn in een CAO op het niveau van de sector of de onderneming. Als dat niet mogelijk is dan kan dat ook in een individuele overeenkomst worden vastgelegd. Voor de openbare sector moet de toekenning van de cheque vooraf besproken zijn in het bevoegde onderhandelingscomité
 • een cheque heeft een maximale waarde van 10 euro
 • de werkgever mag maximaal 300 euro aan cheques toekennen
 • een cheque mag niet omgeruild worden (deels noch geheel)
 • de cheques worden afgeleverd op naam van de werknemer
 • een cheque is maximum 12 maanden geldig vanaf de datum dat de horeca weer klanten mag ontvangen, namelijk 8 juni 2020. Met andere woorden: de cheques mogen gebruikt worden tot en met 7 juni 2021
 • de cheques mogen tot en met 31 december 2020 toegekend worden
 • de cheques uitgeven mag alleen in
  • inrichtingen die behoren tot de horecasector
  • inrichtingen die behoren tot de culturele sector die erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd worden door de bevoegde overheid
  • sportverenigingen voor wie een federatie erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

Alleen papieren cheques

Er zullen alleen papieren consumptiecheques in omloop zijn. In tegenstelling tot maaltijdcheques is niet mogelijk om een elektronische versie uit te geven.

In werking: 17 juli 2020.

Bron:

Gepubliceerd op 21-07-2020

  371