Coronavirus COVID-19: sociale secretariaten mogen betaalde kwartaalbijdragen nog tot 24 april doorstorten aan RSZ

De erkende sociale secretariaten krijgen meer tijd om de bijdragen voor het derde voorschort van het eerste kwartaal 2020 die ze van hun leden hebben ontvangen door te storten aan de RSZ. De deadline van 9 april verschuift naar 24 april 2020.
Uitzonderlijk 2 weken extra de tijd dus om meer zicht te krijgen op de binnengekomen betalingen. Die zijn door de coronacrisis immers drastisch verstoord. Bovendien zullen heel wat betalingen later dan normaal binnenkomen. Om werkgevers te ondersteunen tijdens de coronacrisis heeft Regering Wilmès II hen op 20 maart onder voorwaarden uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen toegekend. Werkgevers die door de opgelegde coronamaatregelen verplicht moesten sluiten, genieten automatisch uitstel tot 15 december 2020. Werkgevers die niet moesten sluiten maar dat wel hebben gedaan kunnen uitstel vragen. En sinds 4 april kunnen ook werkgevers die niet moesten sluiten, maar van wie de economische activiteit zwaar daalt uitstel krijgen.
Het uitstel van betaling heeft betrekking op àlle betalingen vanaf 20 maart: de nog te betalen wijzigingen der bijdragen, de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen, het saldo van het 1ste kwartaal, het debetbericht jaarlijkse vakantie, de voorschotten voor het 2e kwartaal, het saldo van het 2e kwartaal én dus ook het derde voorschot voor het eerste kwartaal.
In normale omstandigheden moeten bedrijven dit derde voorschot voor het eerste kwartaal uiterlijk 5 april betalen. Nu kan dat dus tot 15 december 2020.
Het sociale secretariaat moet de reeds binnengekomen betalingen wel nog doorstorten aan de RSZ. Maar krijgt daarvoor dus tijd tot 24 april 2020.
Het KB van 9 april 2020 heeft uitwerking met ingang van 20 maart 2020.
Bron:

Koninklijk besluit van 9 april 2020 tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 20 april 2020.

Gepubliceerd op 23-04-2020

  230