Coronavirus COVID-19: sociale inspectie kan naleving coronamaatregelen in ondernemingen controleren

De sociaal inspecteurs van bepaalde sociale inspectiediensten worden aangewezen om in de ondernemingen de naleving te controleren van de verplichtingen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Het gaat meer bepaald over de verplichtingen van social distancing en het nemen en toepassen van passende preventiemaatregelen.

De verplichtingen die worden opgelegd in het kader van de maatregelen om de verspreiding van de epidemie te beperken, moeten in de ondernemingen worden nageleefd als preventiemaatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te garanderen.
De sociaal inspecteurs aan wie het toezicht op toepassing van die maatregelen wordt opgedragen zijn die van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten en de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van de RSZ, van de RVA, van FEDRIS, van het RIZIV en van het RSVZ.

Om dit toezicht uit te oefenen beschikken ze over de gewone bevoegdheden die het Sociaal Strafwetboek toewijst aan sociaal inspecteurs (toegang tot de werkplaats, verzamelen van informatie, identificeren en horen van personen, enz.) en in het bijzonder over de bevoegdheden als sociaal inspecteur op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers (passende preventiemaatregelen, bijzondere verbodsbepalingen, enz.).
Als de ambtenaren een inbreuk vaststellen wordt de werkgever (of zijn aangestelde of lasthebber) of elke persoon die in de onderneming komt werken, die de verplichtingen niet heeft nageleefd, bestraft met een sanctie van niveau 2, d.w.z. na toepassing van de opcentiemen, ofwel een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro, ofwel een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro. Opgelet: voor inbreuken die de werkgever (of zijn aangestelde of lasthebber) begaat, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Bron:

Gepubliceerd op 24-07-2020

  625