Coronavirus COVID-19: Sluitingsuur voor cafés en restaurants en samenscholingsverbod voor meer dan vier vanaf 9 oktober

Eén van de eerste wapenfeiten van de nieuwe federale regering is het aanscherpen van de anti-covid-19-maatregelen. Het ministerieel besluit met die maatregelen verscheen op 8 oktober, rond 17u30, in het Belgisch Staatsblad. Alle maatregelen gingen om middernacht in en gelden tot en met 8 november 2020.

Met 4 op straat

De federale regering verstrengt het samenscholingsverbod: 4 is het nieuwe kritische getal. De regel is:
 • Elk huishouden mag maximum 4 personen tegelijkertijd in huis ontvangen. Kinderen tot 12 jaar worden niet meegeteld. Een huishouden bestaat uit ‘de personen die onder eenzelfde dak wonen’.
 • Daarbuiten zijn samenscholingen van meer dan 4 personen verboden. Op die regel bestaan de volgende uitzonderingen, eventueel onder voorwaarden (bv. met naleving van de richtlijnen uit het sectorprotocol):
  Maximumaantal personen
  Activiteit
  50
  Activiteit in georganiseerd verband in aanwezigheid van meerderjarige trainer, begeleider of toezichter (club/vereniging).
  Kamp.
  Stage.
  Receptie na uitvaart, zonder professionele catering/traiteur.
  200
  Burgerlijk huwelijk
  Begrafenis. Crematie.
  Collectieve beoefening eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
  Activiteit binnen filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.
  Evenement of voorstelling binnen (afwijking mogelijk voor permanente infrastructuur met zittend publiek).
  Wedstrijd binnen (ev. toelating gemeente nodig; afwijking mogelijk voor permanente infrastructuur met zittend publiek).
  Les in auditorium.
  400
  Evenement of voorstelling buiten (ev. toelating gemeente nodig; afwijking mogelijk voor permanente infrastructuur met zittend publiek).
  Wedstrijd buiten (ev. toelating gemeente nodig; afwijking mogelijk voor permanente infrastructuur met zittend publiek).
  Statische betoging op de openbare weg.
  Kermis.
  Jaarmarkt.
  1 bezoeker per 1,5 lopende meter kraam
  Markt (niet: jaarmarkt).
  Onbeperkt
  Receptie of banket met professionele catering/traiteur
Voor een evenement, voorstelling, receptie, banket of wedstrijd op de openbare weg, is de toestemming nodig van de gemeente. Voor een sportieve wedstrijd op de openbare weg en voor een sportieve wedstrijd voor meer dan 200 deelnemers is eveneens de toestemming van de gemeente nodig.

Met 4 of 10 aan tafel

De anti-covid-19-maatregelen voor de horeca gelden nu ook expliciet voor de andere drankgelegenheden, zoals kantines of refters. Met dit verschil, dat er in een restaurant maximum 10 personen aan één tafeltje mogen zitten, terwijl dat maximum in de andere drankgelegenheden beperkt is tot 4 personen per tafel.
Personen die onder één dak wonen, mogen wél allemaal samen aan één tafel zitten en hoeven de regel van 4 of 10 niet te respecteren.
De restaurants mogen openblijven tot 1 uur ’s nachts; alle andere drankgelegenheden, maar tot 23 uur ’s avonds. Zij sluiten daarna, minstens tot 6 uur ’s ochtends. De burgemeester kan een vroeger sluitingsuur opleggen.
Om discussies te vermijden, bevat het nieuwe besluit een definitie van het begrip ’restaurant’.
Verder blijven de klassieke maatregelen gelden: je blijft aan je tafeltje zitten. Als je moet opstaan, zet je je mondmasker op. Je geeft je telefoonnummer of e-mailadres door (minstens één persoon per tafeltje). Enzovoort.
Opgelet! De regels op het vervroegde sluitingsuur gelden niet voor de cafés in het Brussels gewest. Ook niet voor de cafés waar snacks geserveerd worden. Zij moeten dag en nacht dichtblijven tot en met 9 (niet: 8) november 2020.

Telewerk blijft de norm

De andere maatregelen wijzigen niet:
 • Telewerk blijft dus de norm: Het wijzigingsbesluit bevestigt: “(...) de sterke aanbeveling om telethuiswerk, indien mogelijk meerdere dagen per week, toe te passen, dient te worden benadrukt”.
 • De registratieplicht voor in het buitenland wonende of verblijvende zelfstandigen die tijdelijk aan de slag gaan in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw, en vleesverwerking blijft bestaan. De maatregel wordt enkel hernomen omdat het ‘Passenger Locator Form’ een ‘Passagier Lokalisatie Formulier’ geworden is.
 • Buiten de horeca blijft het ook verplicht om de contactgegevens van minstens één persoon per huishouden te noteren in welnesscentra, bij gemeenschappelijke sportlessen, in zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen, en feest- en receptiezalen.
 • Nachtwinkels moeten nog altijd sluiten om 22 uur. Casino’s en speelautomatenhallen gaan dicht om 1 uur ’s nachts. Jacuzzi’s, stoomcabines, hammams, dicotheken en dancings zijn 24 uur op 24 dicht. En waterpijpen blijven verboden.
 • Niet-essentiële reizen naar België blijven eveneens verboden. Op verzoek van de Europese Unie geldt dat niet voor reizen vanuit andere EU-landen, Groot-Brittannië en de EER-landen die ook lid zijn van de Schengenzone. Ook hier: mét een ‘Passagier Lokalisatie Formulier’.
 • Voor alle 12-plussers geldt een mondmaskerplicht op enkele risicovolle plaatsen.
 • Tot slot: de burgemeester kan, na overleg, aanvullende preventieve maatregelen opleggen.
Al deze maatregelen gelden van 9 oktober 2020 (of eerder) tot en met 8 november 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 13-10-2020

  296