Coronavirus COVID-19: Seizoenarbeiders kunnen langer aan de slag in tuinbouwsector

Aangezien de grenzen dicht zijn door het coronavirus, is het niet mogelijk om buitenlandse plukkers aan te trekken voor de fruitpluk. Vandaar dat de seizoenarbeiders die al in het land zijn, langer aan de slag mogen blijven. Dat wordt mogelijk gemaakt door een vijfde bijzonderemachtenbesluit.
Seizoenarbeiders mogen normaal gezien 65 dagen per jaar werken, bij meerdere werkgevers in de tuinbouwsector. In de witloof- en champignonteelt ligt dat quotum op 100 dagen per jaar als de 35 extra dagen gepresteerd worden bij dezelfde werkgever als de 65 dagen die eraan vooraf gingen. Dat soepeler regime geldt vanaf nu ook voor de fruitteelt – in eerste instantie dus voor de aardbei- en kersenplukkers.
De 100-dagenregeling geldt niet voor uitzendarbeiders.
Bovendien worden alle quota voor het jaar 2020 verdubbeld: de algemene maximumtermijn van 65 dagen wordt tijdelijk opgetrokken tot 130 dagen, en het maximum van 100 dagen waarover we het hiervoor hadden, wordt tijdelijk 200 dagen. De 35 extra dagen, worden dus 70 extra dagen.
Uiteraard onder voorwaarden. Zo geldt het soepeler RSZ-regime bij verlenging alleen voor 33% van het aantal gelegenheidswerknemers dat de werkgever uit de fruitsector in 2019 heeft aangegeven. De werkgever moet bovendien een schriftelijke aanvraag indienen bij de voorzitter van het Paritair Comité van het tuinbouwbedrijf en bij het Waarborg en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf. En dat kon slechts tot 24 april.
De werkgroep ‘Fruitteelt’ van het waarborgfonds heeft tijd tot 20 mei om een advies op te stellen, zodat het paritair comité ten laatste op 10 juni 2020 kan beslissen of het de verlenging van de seizoenarbeid al dan niet toestaat. Als het quotum van 65 of 100 dagen – of voor dit jaar: 130 dagen of 200 dagen – bereikt is, en de werkgever met dezelfde arbeider verder wil werken, zal hij hem een reguliere arbeidsovereenkomst moeten aanbieden en zijn de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.
Het vijfde bijzonderemachtenbesluit heeft terugwerkende kracht tot 1 maart of 1 april 2020. Het treedt buiten werking op 31 december 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 29-04-2020

  256