Coronavirus COVID-19: Sectorgidsen helpen coronabesmettingen voorkomen

De overheid heeft samen met de sociale partners een ‘generieke gids’ opgemaakt die ondernemingen een houvast moet bieden bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten. Op die manier kunnen bedrijven er alles aan doen om een nieuwe golf van coronabesmettingen te helpen voorkomen.

We wezen er al op dat u de gids kan downloaden van de site van de FOD Werkgelegenheid, en dat de afgewerkte sectorgidsen op dezelfde website worden gepubliceerd. Op die manier worden de maatregelen verder ingekleurd op maat, door de sectoren en door elke werkgever.
De FOD stipt nu de sectoren aan waar al een sectorgids of protocol werd opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing van de leden van een paritair comité. Ook nu kan men de pdf’s downloaden. Telkens worden de betreffende comités vermeld.
Bron:

Gepubliceerd op 13-05-2020

  170