Coronavirus COVID-19: RVA krijgt meer tijd voor controle van uitgaven werkloosheidsuitkeringen maart, april, mei en juni

De RVA krijgt meer tijd voor de verificatie van de uitgaven die de instellingen belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen hebben gedaan tijdens de maanden maart, april, mei en juni 2020.
Door de coronacrisis zijn de werkloosheidsuitkeringskaarten op een later tijdstip opgemaakt dan normaal. Het is voor de RVA dus onmogelijk om de uitgaven die gedaan zijn door de uitbetalingsinstellingen binnen de normale termijnen te verifiëren. Ze worden daarom verlengd.
Een must want anders zouden de uitgaven moeten worden beschouw als globaal en definitief goedgekeurd, zelfs indien de betalingen ten onrechte zouden zijn uitgevoerd.
Ook de termijnen voor de mogelijke herindiening door de uitbetalingsinstellingen van de verworpen uitgaven worden verlengd.
Concreet worden de resultaten van
  • de eerste verificatie ten gronde en hun motivering aan de uitbetalingsinstelling bezorgd de laatste kalenderdag van de 6e kalendermaand volgend op de indieningsmaand. De herindiening van de gegevensbestanden gebeurt ten vroegste na de datum van de kennisgeving van de resultaten van de eerste verificatie te n groende, en uiterlijk de laatste werkdag van de 10e kalendermaand volgend op de indieningsmaand
  • de tweede verificatie ten gronde en hun motivering worden aan de uitbetalingsinstelling bezorgd de laatste kalenderdag van de 12e kalendermaand volgend op de indieningsmaand. De herindiening gebeurt ten vroegste na de datum van kennisgeving van de resultaten van de tweede verificatie ten gronde, en uiterlijk de laatste werkdag van de 13e kalendermaand op de indieningsmaand.
De derde en definitieve verificatie ten gronde en hun motivering worden aan de uitbetalingsinstelling bezorgd de laatste kalenderdag van de 14e kalendermaand volgend op de indieningsmaand.
In werking: 28 augustus 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 03-09-2020

  214