Coronavirus COVID-19: Riziv introduceert ‘quarantainegetuigschrift’

Het Riziv laat weten dat artsen voortaan het ‘quarantainegetuigschrift’ kunnen gebruiken. Dat getuigschrift wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar zich niet naar hun werkplek kunnen begeven omdat:

  •  ze in nauw contact zijn geweest met een persoon die besmet is met covid-19, of omdat ze zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;
  •  hun medische situatie een risico is. Bijvoorbeeld omdat hun immuniteit verzwakt is.

Wie een quarantainegetuigschrift heeft mag in principe zijn woning niet verlaten. Maar de arts zal elke individuele situatie beoordelen en zijn patiënt informeren over de essentiële afwijkingen die toegestaan blijven. Denk aan essentiële medische afspraken en bevoorrading van geneesmiddelen en voeding. Dit getuigschrift geldt voor alle patiënten, ongeacht hun werkgever of sociaal statuut.
Is de werknemer daarentegen arbeidsongeschikt, dan kan de arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid afleveren dat de werknemer aan zijn werkgever bezorgt. In dit geval gelden de gewone regels voor arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd loon, uitkering van het ziekenfonds).

Wat is de impact van het ‘quarantainegetuigschrift’ op de verloning? 
  •  Werknemers en ambtenaren in quarantaine krijgen hun loon of wedde op voorwaarde dat telewerk mogelijk is.
  •  Is dat niet het geval, dan krijgen werknemers uit privésector een tijdelijke werkloosheidsuitkering op basis van het quarantainegetuigschrift dat ze aan de werkgever bezorgen.
  •  Zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en die hun activiteit gedurende tenminste zeven opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, kunnen een overbruggingsrecht aanvragen.

 

Bron:

Gepubliceerd op 09-05-2020

  354