Coronavirus COVID-19: Premie van 4.000 euro voor sociale inschakelingsondernemingen in Brussel

Erkende sociale inschakelingsondernemingen die moeten sluiten omwille van de anticoronamaatregelen, krijgen een premie van 4.000 euro per vestigingsplaats op Brussels grondgebied. In een zevende bijzonderemachtenbesluit legt de Brusselse regering uit wie precies recht heeft op de premie en hoe de onderneming de premie kan aanvragen.
Sociale inschakelingsondernemingen hebben recht op een premie:
  • als zij erkend zijn in uitvoering van de Brusselse regels en geen publiekrechtelijke rechtspersoon zijn;
  • als zij een mandaataanvraag hebben ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW);
  • als zij geen sanctie hebben gekregen omdat zij de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet correct naleefden; en
  • als zij – volgens de toelichting bij het besluit – actief zijn op één van de volgende domeinen: recreatieve, culturele, folkloristische activiteiten, discotheken, cafés en restaurants, reisagentschappen, touroperators, boekingsbureaus en aanverwante activiteiten, hotels, winkels en detailhandel (behalve voedingswinkels, met inbegrip van de nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen) en kappers. Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt kan die lijst aanpassen wanneer de federale regering de sluitingsregels wijzigt.
De premie bedraagt 4.000 euro per actieve vestigingsplaats op Brussels grondgebied en Brussel subsidieert ten hoogste 5 vestigingsplaatsen. De subsidie voor de sociale inschakelingsondernemingen kan niet gecombineerd worden met de coronahinderpremie voor zelfstandigen en voor ‘gewone’ ondernemingen.
De sociale inschakelingsondernemingen moeten de premie zelf aanvragen, met een formulier dat ze (binnenkort) vinden op de website van BEW. Het ingevulde formulier moet ten laatste op 31 mei 2020 binnen zijn.
Het bijzonderemachtenbesluit dat de premie toekent, treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 21 april 2020.

Gepubliceerd op 23-04-2020

  180