Coronavirus Covid-19: personeel van Vlaamse lokale besturen, onderwijs en overheidsdiensten kan loopbaanonderbreking pauzeren om bij te springen tijdens coronacrisis

Statutaire en contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen kunnen hun loopbaanonderbreking tijdelijk pauzeren om opnieuw of meer te gaan werken tijdens de coronacrisis. Nadien kunnen ze hun verlof gewoon verderzetten.
Een belangrijke garantie. Want volgens de huidige regelgeving kan niet zo maar weer in het oude stelsel van loopbaanonderbreking instappen als men het tijdelijk heeft stopgezet. Iedere wijziging of verlenging na 2 september 2016 impliceert in principe immers een nieuwe aanvraag binnen het kader van het Vlaams zorgkrediet. Op die regel bestaat slechts 1 uitzondering: wie palliatief verlof wil nemen, mag zijn loopbaanonderbreking waarbij het uitkerings- en verlofrecht is gestart voor 2 september 2016, tijdelijk stopzetten en het nadien gewoon weer opnemen.
In andere gevallen kan dat dus niet. En dat blijkt in deze coronatijden een struikelblok. Heel wat diensten en sectoren kampen met een personeelstekort en zijn vragende partij om mensen in loopbaanonderbreking tijdelijk te laten bijspringen. Maar het personeel in loopbaanonderbreking staat niet te springen aangezien ze nadien niet meer in hun oude regime kunnen instappen.
De Vlaamse regering past de regelgeving daarom aan zodat het personeel van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen hun lopende loopbaanonderbreking (binnen het oude stelsel) tijdelijk kan pauzeren om opnieuw of meer te gaan werken tijdens de coronacrisis, met de mogelijkheid om het nadien gewoon weer verder te zetten. Opnieuw instappen moet ten laatste op 1 juli 2020.
De maatregel heeft retroactief uitwerking vanaf 16 maart 2020.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking, BS 9 juni 2020.

Gepubliceerd op 12-06-2020

  150