Coronavirus COVID-19: personeel (her-)verzekeringssector krijgt meer tijd voor opleidingen en bijscholingen

De Regering-Wilmès II geeft heel wat personeelsleden in de (her-)verzekeringssector 4 maanden extra de tijd om aan hun opleidings-of bijscholingsverplichtingen te voldoen. Een tegemoetkoming in het kader van corona en een must om te vermijden dat deze mensen hun job of vergunning zouden verliezen.

Examendeadline 4 maanden opgeschoven voor personeel ‘in opleiding’

Wie een gereglementeerde functie uitoefent bij een verzekerings- of herverzekeringsonderneming of bij een verzekerings-, nevenverzekerings- of herverzekeringstussenpersoon en in contact komt met cliënteel moet over de nodige ‘theoretische kennis’ beschikken van het moment dat hij aan de slag gaat. Wie deze kennis niet via een diploma kan aantonen, krijgt een jaar de tijd om te slagen in door de FSMA erkend examen. Intussen mag de betrokkene wel al werken met klanten. Hij is dan ‘in opleiding’. Wie niet (tijdig) slaagt in het examen mag niet meer in contact komen met publiek.
Sinds het begin van de coronacrisis zijn er echter geen examens meer georganiseerd. Voor heel wat ‘personeelsleden in de verzekeringssector in opleiding’ was dus onmogelijk om aan de examendeadline te voldoen. Om te vermijden dit voor deze mensen consequenties zal hebben, heeft de regering-Wilmès II de examendeadline verlengd met 4 maanden.
De termijn van één jaar is dus verlegd tot 16 maanden voor ‘personeelsleden in contact met publiek in opleiding’
  • die tussen 18 maart en 30 juni 2020 in die hoedanigheid zijn aangewezen;
  • die op 18 maart 2020 sinds minder dan een jaar in die hoedanigheid zijn aangewezen.
In werking: 18 maart 2020

Ook uitstel voor bijscholing financiële tussenpersonen en complianceofficiers

Financiële tussenpersonen en complianceofficiers die zijn aangesteld bij financiële instellingen of verzekeringsondernemingen krijgen ook meer tijd voor hun verplichte bijscholingen. Want ook deze cursussen vonden niet zoals gewoonlijk plaats tijdens de coronacrisis. Tussenpersonen die niet tijdig aan hun bijscholingsplicht voldoen, lopen het risico dat hun inschrijving wordt geschrapt. Erkende complianceofficiers kunnen hun vergunning verliezen.
Reden te meer voor de regering om iedereen van wie de bijscholingsperiode op 31 december 2020 verstrijkt, 4 maanden extra de tijd te geven om aan hun bijscholingsverplichtingen te voldoen.
In werking: 21 juni 2020.
Bron:

Koninklijk besluit van 8 juni 2020 houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie, BS 11 juni 2020.

Koninklijk besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19° /1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS, 25 juni 2019.

Gepubliceerd op 17-06-2020

  150