Coronavirus COVID-19: opzegtermijn opgeschort gedurende tijdelijke werkloosheid door corona

Vanaf 22 juni 2020 wordt de opzegtermijn geschorst van werknemers die door hun werkgever worden ontslagen tijdens de periode dat ze tijdelijk werkloos zijn door corona-overmacht. Dat geldt ook voor werknemers die ontslagen werden net voor ze tijdelijk werkloos werden door de coronacrisis. De wetgever heeft beslist om de opzegtermijn in zo’n situatie op te schorten om misbruik van het sociaalzekerheidssysteem te vermijden. Maar let op! De opschorting van de opzegtermijn geldt niet als de werknemer zelf zijn ontslag heeft gegeven tijdens of net voor zijn tijdelijke coronawerkloosheid. De regels zijn evenmin van toepassing als de opzegtermijn al liep vóór 1 maart 2020.

Voor meer details over de gevolgen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid (corona) kunnen we verwijzen naar een update van onze FAQ-rubriek.  

Tijdelijk werkloos en ontslagen

Wanneer een werknemer wordt ontslagen met een opzegtermijn, dan moet hij of zijn normaal gezien tijdens die opzegtermijn verder prestaties leveren. De werkgever zal zijn loon dan zoals normaal verder betalen.
Als de arbeidsovereenkomst wordt geschorst door tijdelijke werkloosheid om economische redenen dan wordt de opzegtermijn opgeschort zo lang de werknemer tijdelijk werkloos is. De opzegtermijn loopt dus niet verder tijdens de economische werkloosheid.

Coronawerkloosheid

Deze regel uit artikel 37/7 §2 van de Arbeidsovereenkomstenwet geldt echter niet bij schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht door corona. Ongeacht of de opzegging wordt gegevens door de werkgever dan wel de werknemer. De opzegtermijn loopt dus gewoon door tijdens coronawerkloosheid.
De voorbije weken is vastgesteld dat werkgevers misbruik maken van dit systeem en er bewust voor kiezen om hun werknemers gedurende coronawerkloosheid te ontslaan. De kosten van de opzegging komen in dat geval immers deels of volledig ten laste van de sociale zekerheid. Werknemers vallen gedurende de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht immers terug op de tijdelijke werkloosheidsuitkering, in plaats van op hun volledige loon zoals in normale omstandigheden het geval zou zijn.

Wettelijke oplossing

De wetgever komt nu met een oplossing om dit knelpunt weg te werken: tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis wordt de looptijd van de opzeggingstermijn opgeschort. Maar let op: niet altijd.
Alleen als de werkgever de opzegging heeft gegeven voor of tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst door corona-overmacht. In dat geval houdt de opzeggingstermijn op met lopen tijdens de tijdelijke werkloosheid.
Heeft de werknemer zelf zijn ontslag gegeven voor of tijdens de tijdelijke coronawerkloosheid, dan loopt de opzeggingstermijn gewoon door tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst door corona-overmacht.

Uitzondering

De opschortingsregel geldt niet als de opzeggingstermijn al aan het lopen was vóór 1 maart 2020.

In werking: 22 juni 2020

Bron:

Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, BS 22 juni 2020.

Gepubliceerd op 23-06-2020

  4619