Coronavirus COVID-19: Ook Vlaams opleidingsverlof voor digitale opleidingen

De Vlaamse regering kent tijdelijk opleidingsverlof toe aan werknemers die niet op het werk zijn omdat zij een digitale arbeidsmarktgerichte opleiding volgen. De maatregel geldt voor één jaar.
Vanaf 1 september is er recht op Vlaams opleidingsverlof voor een opleiding die bestaat uit:
  • minstens 32 contacturen per jaar (of minstens 3 studiepunten),
  • minstens 32 lestijden in het volwassenenonderwijs, óf
  • minstens 32 uren opleidingstijd via blended leren.
Contacturen zijn opleidingsuren waarbij er op een vast tijdstip en op een vaste plaats, rechtstreeks contact is tussen de instructeur of begeleider en de cursist. Maar dat ‘contact’ kan vanaf nu zowel fysiek als digitaal zijn. Op die manier komen virtual classrooms en begeleidingsessies die digitaal georganiseerd worden, ook in aanmerking voor opleidingsverlof.
Bij blended leren gaat het om een mengvorm, met face-to-face-contact en online-modules. De opleidingsverstrekker moet gebruikmaken van een learning management-systeem om het leerproces van de werknemer te ondersteunen en zijn leerevolutie te kunnen volgen. Bij een nieuwe coronagolf kan de digitale component een groter aandeel krijgen in het lespakket, zodat de opleiding ook kan doorgaan in periodes van social distancing.
Werknemers uit de privésector hebben voor de 3 opleidingsvormen recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van loon. En hun werkgevers hebben recht op een forfaitaire terugbetaling van het loon dat zij uitbetaalden voor de niet-gepresteerde uren.
De uitbreiding van het opleidingsverlof naar digitale leervormen is maar tijdelijk. De maatregel geldt alleen voor volgend schooljaar – dus van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.
De regering bevraagt momenteel de opleidingsverstrekkers over het digitaal leren en wil tegen het schooljaar 2021-2022 een definitieve regeling klaar hebben.
Bron:

BVR van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 4 maart 2019.

Gepubliceerd op 29-07-2020

  248