Coronavirus COVID-19: Ook coronahandelshuurlening voor eventsector

Zelfstandigen en vennootschappen die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en die daardoor hun huurgeld niet meer kunnen betalen, kunnen sinds 12 juni 2020 een handelshuurlening aangaan bij het Vlaams gewest tegen een interest van 2%. De ondernemers-huurders kunnen de achterstallige huur dan gespreid terugbetalen. De verhuurder krijgt onmiddellijk het achterstallige huurgeld, maar moet in ruil een bedrag van 1 à 2 maanden huur laten vallen.
De Vlaamse regering breidt nu het toepassingsgebied van deze coronahandelshuurlening uit.
Bij de start richtte de handelshuurlening zich alleen tot de zelfstandigen en ondernemingen die recht hadden op een coronahinderpremie wegens verplichte sluiting. Maar intussen blijkt dat nog heel wat andere sectoren zwaar te lijden hebben onder de anti-covid-19-maatregelen.
De Vlaamse regering heeft nu een lijst opgesteld van 13 groepen van activiteiten waarvoor ook een coronahandelshuurlening kan worden afgesloten via het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en PMV/z-Leningen. De eventsector, fotografen en reisorganisatoren zijn daar alvast bij.
Deze maatregel heeft uitwerking met terugwerkende kracht tot 12 juni 2020.
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 5 juni 2020.

Handelshuurlening, VLAIO.

Gepubliceerd op 18-08-2020

  211