Coronavirus Covid-19 : Ook Belgisch-Luxemburgse overeenkomst over fiscale aanpak van thuiswerkdagen grensarbeiders loopt door tot eind 2020

België heeft aan het begin van de coronacrisis met al zijn buurlanden afspraken gemaakt over de fiscale situatie van grensarbeiders die door de opgelegde coronamaatregelen noodgedwongen van thuis uit moeten werken of niet kunnen werken. De Overeenkomsten met Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg liepen initieel maar voor een korte periode van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020 of 30 juni in geval van Luxemburg. Maar omdat de viruscontext instabiel bleef, werden ze systematisch verlengd. Een laatste keer tot 31 augustus 2020. De huidige opflakkering van de pandemie en de nieuwe coronamaatregelen nopen de autoriteiten ertoe nogmaals te verlengen, tot en met 31 december 2020. In het Belgisch Staatsblad van 27 augustus verscheen alvast het Verlengingsakkoord tussen België en Nederland. Een dag later volgt nu de verlenging van de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst.
De afspraken blijven dus tot eind dit jaar van toepassing. Dit wil onder meer zeggen dat de thuiswerkdagen van grensarbeiders mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt, onder voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel in het andere land worden belast. Werknemers die door de coronamaatregelen van België of Luxemburg moeten thuiswerken kunnen dus belastbaar blijven in de staat waar ze voor het uitbreken van de crisis hun normale beroepsactiviteit uitoefenden. Daarnaast bepaalt de overeenkomst ook hoe het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg wordt toegepast indien werknemers thuis blijven zonder te werken maar hun salaris toch blijven ontvangen. En geeft de tekst duiding over de situatie van Luxemburgse grensarbeiders die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen vanuit België.
Bron:

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 29 mei 2020. (Overeenkomst België-Luxemburg)

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis van 30 april 2020, BS 14 mei 2020 (Overeenkomst België-Nederland).

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie van 6 mei 2020, BS 14 mei 2020. (Overeenkomst België-Duitsland)

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van Covid-19, BS 26 mei 2020. (Overeenkomst België-Frankrijk)

Gepubliceerd op 29-08-2020

  216