Coronavirus COVID-19: Ondernemer krijgt 2 weken extra om coronacompensatiepremie aan te vragen

Vlaamse ondernemers en zelfstandigen die geconfronteerd werden met een sterke omzetdaling door de federale anti-coronamaatregelen, kunnen een coronacompensatiepremie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zij hebben daarvoor tijd tot 31 augustus. Oorspronkelijk was voorzien dat de aanvragen op 15 augustus zouden afgesloten worden.
De compensatiepremie bedraagt 3.000 euro. Of 1.500 euro voor een zelfstandige in bijberoep. Ze wordt alleen toegekend bij een omzetdaling van minstens 60%.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 22 juni 2020.

Gepubliceerd op 18-08-2020

  190