Coronavirus COVID-19: Nog tot 10 mei hogere tussenkomst voor dienstenchequebedrijven

Begin deze maand besliste de Vlaamse regering om de geldigheidsduur van de dienstencheques te verlengen en om tot 19 april een hogere tussenkomst toe te kennen aan de dienstenchequebedrijven. Dat dit ook ná 19 april nog zo is, blijkt uit een besluit dat de Vlaamse regering zopas publiceerde.
Normaal gezien legt de overheid 13,04 euro bij, per cheque van 9 euro, en 12,04 euro, per cheque van 10 euro. Die tussenkomst werd verhoogd met 8,64 euro voor elke cheque met een prestatiedatum vanaf 16 maart tot en met 19 april 2020. En deze verhoogde tegemoetkoming wordt nu verlengd tot en met 10 mei 2020.
De verhoogde tegemoetkoming is bedoeld om een aantal bijkomende kosten door de coronacrisis op te vangen. Sinds 6 april zijn de dienstenchequebedrijven bovendien verplicht om minstens 25% van dat extra geld te investeren in maatregelen die ervoor zorgen dat dienstenchequewerknemers op een veilige manier kunnen werken.
Dit besluit is op 19 april 2020 in werking getreden.
Bron:

Gepubliceerd op 04-05-2020

  229