Coronavirus Covid-19: Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met omzetverlies tijdens laatste kwartaal 2020 door strengere coronamaatregelen

Vlaamse ondernemers die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijden door de strengere coronamaatregelen van het Overlegcomité genomen op 6 en 16 oktober 2020, kunnen beroep doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme (NVB). De steunvoorwaarden staan in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020. De ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober 2020 tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober 2020 tot 18 november 2020. Cafés en restaurants die verplicht moesten sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting.

Hoeveel bedraagt de steun?

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kent een subsidie toe aan ondernemingen die 10% bedraagt van hun omzet, exclusief btw, behaald in de periode van 1 oktober 2019 tot 15 november 2019 of in de periode van 19 oktober 2019 tot 18 november 2019.
Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet die in hun financieel plan staat.
De ondernemingen hebben de keuze om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober 2020 tot 15 november 2020 of voor de periode van 19 oktober 2020 tot 18 november 2020.
De maximale steun bedraagt:
  • als de onderneming kiest voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020:
    • 11.250 euro voor ondernemingen met maximum 9 werknemers, ingeschreven bij de RSZ en op basis van de beschikbare RSZ-personeelsklasse;
    • 22.500 euro voor ondernemingen met 10 werknemers of meer, ingeschreven bij de RSZ en op basis van de beschikbare RSZ-personeelsklasse;
  • als de onderneming kiest voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020 én voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn:
    • 7.500 euro voor ondernemingen met maximum 9 werknemers, ingeschreven bij de RSZ en op basis van de beschikbare RSZ-personeelsklasse;
    • 15.000 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling vanaf 10 werknemers, ingeschreven bij de RSZ en op basis van de beschikbare RSZ-personeelsklasse.
De onderneming moet een omzetdaling hebben van minstens 60% ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
In haar besluit van 23 oktober 2020 somt de Vlaamse Regering ook de ondernemingen op die niet in aanmerking komen voor de subsidie.

Moeten geen omzetdaling aantonen…

Ondernemingen met een hoofdactiviteit die op 19 oktober 2020 behoort tot de horecasectoren met NACE-code 56101, 56102 of 5630 (eetgelegenheden met volledige of beperkte bediening en cafés en bars) en die verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen moeten geen omzetdaling aantonen.
Ook voor hen bedraagt de subsidie 10% van de omzet (of 5% voor zelfstandigen in bijberoep), exclusief btw, in de periode van 19 oktober 2019 tot 18 november 2019. Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in deze periode 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wel een omzetdaling van 60% aantonen.
Cafés en eetgelegenheden kunnen er ook kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 bij een omzetdaling van minstens 60%. In dit geval moeten ze hun omzetdaling wel aantonen. Ze kunnen dan ook 10% steun krijgen op de omzet gerealiseerd in de periode 1 oktober tot 15 november 2019 met een maximum van 11.250 euro bij een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers en een maximum van 22.500 euro voor ondernemingen met 10 werknemers of meer.

Subsidie aanvragen

De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van VLAIO en vermeldt daarbij haar ondernemingsnummer en de omzet die in haar btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 was opgenomen.
De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2020 online ingediend en wordt elektronisch afgehandeld.
De online-aanvraag is mogelijk vanaf 16 november 2020.
VLAIO onderzoekt of de aanvragende onderneming de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 heeft nageleefd en beslist of de subsidie toegekend wordt.
De onderneming ontvangt een schriftelijke kennisgeving van die beslissing.

Uitbetaling subsidie

Als VLAIO beslist dat de subsidie wordt toegekend, wordt ze uitbetaald.
De subsidie wordt alleen uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.
Ondernemingen moeten de subsidies die ze ten onrechte ontvingen, terugbetalen aan VLAIO.
De steun verleend in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme kan niet overgedragen worden aan een derde en is niet vatbaar voor beslag.
Hij valt onder de de minimis-verordening.

Bijkomende sluitingspremie

De bijkomende sluitingspremie voor ondernemingen en zelfstandigen die verplicht volledig gesloten zijn en waarbij de fysieke locatie is gesloten omwille van de coronavirusmaatregelen (160 euro per verplichte sluitingsdag) wordt nog toegekend tot 30 september 2020.

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 treedt in werking op 30 oktober 2020.
Dit met uitzondering van artikel 10 (bijkomende sluitingspremie), dat in werking treedt op 29 september 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 03-11-2020

  110