Coronavirus COVID-19: NAR vraagt regering om maatregelen voor financiering kosten die werkgevers maken omwille van coronacrisis

De Nationale Arbeidsraad heeft zijn advies nr. 2.179 “Covid-crisis – Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020” op zijn website gepubliceerd.

In zijn advies nr. 2.179 roept de NAR de Regering en het Parlement op om de nodige maatregelen te nemen voor de financiering van de kost van de werkgevers veroorzaakt door de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona tot en met 31 december 2020 voor de jaarlijkse vakantie.
Het advies licht de berekeningswijze van deze financiering toe. De sociale partners en de bevoegde instanties zullen de verdere technische aspecten ervan bespreken, die ook nog in reglementaire teksten moeten vertaald worden.

Voor de financiering van de kostprijs van de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders wordt een identieke financieringsenveloppe voorzien.

De NAR roept ook op om de nodige maatregelen te nemen om de bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen te verlengen tot en met 31 december 2020.

Advies nr. 2.179 “COVID crisis - Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020” – ‘Wetsvoorstel van Björn Anseeuw (N-VA), Jan Spooren (N-VA) en Valerie Van Peel (N-VA) met betrekking tot de elektronische verzending van arbeidsrechtelijke documenten’, Nationale Arbeidsraad, 7 oktober 2020

Gepubliceerd op 13-10-2020

  88