Coronavirus COVID-19: maatwerkbedrijven en -afdelingen krijgen tijdelijke premie voor noodzakelijke corona-aanpassingen productieprocessen en arbeidsorganisatie

Vlaamse maatwerkbedrijven en -afdelingen krijgen voor het laatste kwartaal van 2020 een tijdelijke aanpassingspremie. Deze extra tegemoetkoming moet hen in de eerste plaats helpen om de bijkomende kosten te dragen van alle aanpassingen die ze moeten doen naar aanleiding van de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de noodzakelijke wijzigingen aan de productieprocessen, dienstverlening en arbeidsorganisatie om rekening te houden met de socialdistancing en de veiligheids- en hygiëneregels. Daarnaast kan de premie ook dienen als stimulans om nieuwe activiteiten te starten en om de tewerkstelling van kwetsbare doelgroepwerknemers te maximaliseren. Op die manier wil de Vlaamse regering de tewerkstelling in de sector blijven garanderen met de uitdagingen die de coronapandemie stelt.
De aanpassingspremie bedraagt voor iedere doelgroepwerknemer 1 euro per gepresteerd uur (waarbij per kwartaal het aantal voor de berekening van de premie in aanmerking te nemen uren per doelgroepwerknemer het contractueel afgesproken aantal arbeidsuren voor die doelgroepwerknemer niet overschrijdt). Het totale premiebedrag dat de begunstigde per kwartaal ontvangt kan niet hoger zijn dan 500 euro per toegekend contingent werkondersteunende maatregelen in dat kwartaal.
Het besluit van 18 september 2020 treedt in werking op 1 oktober en treedt buiten werking op 1 januari 2021.
Bron:

Gepubliceerd op 01-10-2020

  92