Coronavirus COVID-19: maatregelen om acuut personeelstekort in Vlaamse woonzorgcentra op te vangen

Door de coronacrisis kampen heel wat Vlaamse woonzorgcentra met een acuut tekort aan verzorgend personeel. Niet alleen zijn tal van personeelsleden uitgevallen door de ziekte, het is door de opgelegde maatregelen ook moeilijk om nieuwe mensen aan te werven. De Vlaamse regering neemt dan ook een aantal maatregelen om te vermijden dat de zorg voor de bewoners in het gedrang komt. Woonzorgcentra krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om verpleegkundigen uit de thuisverpleging of uit de ziekenhuizen in te schakelen en om verpleegkundigen aan te trekken via interimkantoren. Ook zorgkundigen en reactiveringspersoneel kunnen via interim worden ingeschakeld. Voor al het personeel dat op deze manier wordt ingezet, kunnen de centra trouwens rekenen op extra middelen. Let wel: dit zijn tijdelijke maatregelen. Op deze manier personeel inzetten om tekorten op te vangen, kan alleen tijdens de coronacrisis.
De Vlaamse regering voorziet in haar besluit nog een aantal andere maatregelen om de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
De nadruk ligt daarbij vooral op financiële compensatie. Zo voorziet de Vlaamse regering onder meer in een tegemoetkoming voor de dagverzorgingscentra omdat zij door de verplichte sluiting heel wat inkomsten zijn verloren en de basistegemoetkoming voor de zorg niet hebben kunnen factureren aan de zorgkassen. Ook woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die door de coronamaatregelen geen nieuwe bewoners meer mogen opnemen vanuit de thuiszorg krijgen een vergoeding voor gederfde inkomsten en gemiste aanrekeningen van de basistegemoetkoming.
Ook de dagverzorgingscentra kunnen rekenen op tegemoetkomingen: de gederfde uurprijsinkomsten worden gecompenseerd en de verplichte sluitingsperiode wordt geneutraliseerd bij de berekening van de bezettingsgraad in het kader van de werkingssubsidies 2020.
De regering zorgt er daarnaast voor dat de coronamaatregelen geen impact hebben op de financieringsstromen vanuit het Agentschap naar de voorzieningen m.b.t. het infrastructuurforfait en de aanvullende financiering.
In werking: 1 mei 2020.
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, BS 30 april 2020.

Gepubliceerd op 05-05-2020

  202