Coronavirus COVID-19: Maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques blijven langer geldig

In april adviseerde de Nationale Arbeidsraad al om de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques en aanverwante te verlengen. Omdat de cheques niet gebruikt konden worden tijdens de lockdown van de bedrijven en handelszaken. En ze nog altijd niet gebruikt kunnen worden in de sport- en cultuursector. Met een koninklijk besluit van 20 mei volgt de regering dat advies op.
De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques, papieren en elektronische ecocheques en geschenkcheques (n.a.v. sinterklaas of Kerstmis) die in maart, april, mei of juni 2020 zouden vervallen, wordt met 6 maanden verlengd.
De minister van Sociale Zaken kan die termijn verlengen met nog eens met 6 maanden als dat zou nodig zijn.
Sport- en cultuurcheques vervallen altijd op 30 september. De geldigheidsduur van de cheques die op 30 september 2020 zouden vervallen, wordt dan ook verlengd tot 31 december 2020. Zonder dat de minister die datum kan opschuiven.
Dit KB treedt retroactief in werking op 1 maart 2020.

RSZ-besluit, art. 19, §2, 14° (geschenkcheques), art. 19bis, §2, 4° (maaltijdcheques), art. 19ter, §2, 3° (sport-/cultuurcheques) en art. 19quater, §2, 4° (ecocheques).

Gepubliceerd op 30-05-2020

  1627