Coronavirus COVID-19: loonnormwet niet van toepassing op consumptiecheque

De consumptiecheque wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling (1,1% over de periode 2019-2020).

Consumptiecheque

De federale regering besliste begin juni tot invoering van de consumptiecheque om de economie die zwaar getroffen is door de coronacrisis een duwtje in de rug te geven. Werkgevers kunnen tot eind 2020 zo’n cheque van maximaal 300 euro aanbieden aan hun werknemers die het bedrag dan kunnen besteden in de horeca of voor sportieve en culturele activiteiten.

Voordelen

De cheques zijn fiscaal en sociaal vrijgesteld en kunnen voor 100% als beroepskost worden afgetrokken.
Nu is ook duidelijk dat de cheques niet in aanmerking zullen worden genomen voor de loonnorm. Goed nieuws want heel wat bedrijven hebben intussen de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor 2019-2020 van 1,1% al ingevuld.

In werking


Vanaf 30 juni 2020. Buiten werking: 31 december 2020.
Bron:

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS 30 juni 2020.

Gepubliceerd op 03-07-2020

  586