Coronavirus COVID-19: lijst met uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren die soepele regels voor tijdelijke coronawerkloosheid mogen toepassen tot eind 2020

Ondernemingen uit de eventsector, de sector toerisme en de sector luchtvaart kunnen nog tot eind dit jaar gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid door corona. Hetzelfde geldt voor uitbaters van publieke sauna’s en discotheken. Zij staan allemaal op de lijst ‘uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren’ van federaal minister van Werk Nathalie Muylle. Ondernemingen die niet op deze lijst staan maken sinds 1 september geen aanspraak meer op de soepele regels voor tijdelijke coronawerkloosheid. Zij kunnen terugvallen op bestaande stelsels van tijdelijke werkloosheid of gebruik maken van de overgangsmaatregel economische werkloosheid (1 sept – 31 dec 2020) mits ze natuurlijk aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren

Van 1 september tot 31 december 2020 kunnen alleen nog bedrijven uit “sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis” gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid door corona.
Volgens het KB van 15 juli 2020 zijn dat:
 • ondernemingen die tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegen economische oorzaken of wegens overmacht corona hebben ten opzichte van het globaal aantal aan de RZZ aangegeven dagen EN
 • ondernemingen die behoren tot een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen heropgestart of uitgevoerd. Vandaag is duidelijk om welke sectoren het gaat. Federaal minister van Werk, Nathalie Muylle moest de sectoren immers formeel vastleggen in een besluit. Dat besluit is op 17 september 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Uitzonderlijk hard getroffen sectoren

De sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de eventsector, de sector toerisme, de sector luchtvaart, de ondernemingen die discotheken of dancings uitbaten en uitbaters van publieke sauna’s. Dat vertaalt zich voor de private sector naar volgende paritaire comités:
 • 100: Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
 • 109: Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
 • 111: Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
 • 126: Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
 • 139: Paritair Comité voor de binnenscheepvaart
 • 140.01: Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars
 • 140.02: Paritair Subcomité voor de taxi’s
 • 140.04: Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op de luchthavens
 • 200: Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
 • 209: Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
 • 215: Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
 • 226: Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
 • 227: Paritair Comité voor de audiovisuele sector
 • 302: Paritair Comité voor het hotelbedrijf
 • 303.03: Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
 • 304: Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
 • 314: Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
 • 315: Paritair Comité voor de handelsluchtvaart en haar subcomités
 • 329: Paritair Comité voor de socio-culturele sector
 • 333: Paritair Comité voor toeristische attracties

Minder formaliteiten

Voor de uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren blijven de formaliteiten dus vereenvoudigd. Werkgevers moeten een pak minder administratie verwerken. Ze moeten bijvoorbeeld geen mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht sturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA en moeten geen maandelijkse controleformulier C3.2A bezorgen aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer.
In werking: 1 september 2020
Bron:

Gepubliceerd op 18-09-2020

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  1387