Coronavirus COVID-19: Kamer werkt aan voorstel voor jaarlijkse vakantie 2020

In de Kamer ligt een wetsvoorstel op tafel dat werkgevers en werknemers in 2020 meer flexibiliteit wil geven bij het opnemen van de vakantiedagen.

In afwijking van de huidige regels zouden de partners in de ondernemingsraad (ev. syndicale afvaardiging of werknemers) kunnen beslissen om in 2020 geen collectieve sluiting te houden, of om de data van de collectieve sluiting op te schuiven, om zo de heropstart van de onderneming na de covid-19-crisis niet in gevaar te brengen. Werkgevers en werknemers moeten daarover vóór 31 juli 2020 een akkoord sluiten.

Zij kunnen ook beslissen om de conventionele vakantiedagen die op sector- of ondernemingsniveau worden toegekend, over te dragen naar volgend jaar.

De verplichting uit het KB van 30 maart 1967 om minstens twee aaneengesloten weken vakantie te nemen in de periode van 1 mei tot 30 oktober, zou dit jaar geschrapt worden.

Los daarvan biedt het voorstel ook een juridische basis voor de uitzonderlijke beslissing van de regering om de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door covid-19 wél gelijk te stellen met arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld en het aantal vakantiedagen. Dat is echter overbodig, want de regering heeft dit zonet geregeld via een bijzonderemachtenbesluit.

Als het wetsvoorstel gestemd wordt, treedt het 10 dagen na publicatie in werking.
 

Bron:

Gepubliceerd op 06-06-2020

  201