Coronavirus COVID-19: Iriscare koopt beschermingsmateriaal aan voor Brusselse (zorg)instellingen en -diensten

Iriscare staat vanaf 15 maart 2020 tot 31 december 2020 in voor de aankoop van beschermingsmateriaal tegen het coronavirus en verdeelt dit materiaal aan de Brusselse (zorg)instellingen en -diensten.
Tijdens deze periode mag de Iriscare, de Brusselse ‘bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag’, ook alle activiteiten uitoefenen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van deze opdracht.

Beschermingsmateriaal

Het gaat hier onder meer om de aankoop van volgend ‘beschermingsmateriaal’:
 • chirurgische maskers;
 • FFP2- en FFP3-maskers;
 • nytril handschoenen;
 • wegwerp- en herbruikbare schorten;
 • overschoenen;
 • haarnetjes;
 • gezichtsschermen;
 • stoffen maskers, en
 • handgel.

Activiteiten die nodig zijn voor de uitoefening van deze opdracht

Onder ‘activiteiten die nodig zijn voor de uitoefening van deze opdracht’ moet worden verstaan:
 • het zoeken van leveranciers;
 • het opmaken van een bestelbon;
 • het vastleggen van de benodigde kredieten;
 • de ontvangst van de levering;
 • het testen van het geleverde materiaal, vooral chirurgische en FFP2-maskers;
 • het behandelen van de aanvragen van de begunstigden;
 • het beslissen over de aanvraag;
 • de verdeling zelf of via federaties of via gemeenten op het Brussels grondgebied;
 • deelname aan de regionale werkgroep, aan de interfederale werkgroep, ...

Overheidsopdracht

Als aanbestedende overheid kan Iriscare in het kader van deze tijdelijke opdracht gebruik maken van of deelnemen aan door andere overheden geplaatste overheidsopdrachten.

In werking

Het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 juni 2020, dat deze tijdelijke opdracht aan Iriscare toekent, heeft uitwerking met ingang van 15 maart 2020.
Het heeft een retroactieve werking aangezien Iriscare al openbare aanbestedingen heeft gelanceerd bij hoogdringendheid in het licht van de Covid-19-pandemie.
Het besluit treedt buiten werking op 31 december 2020, een datum die werd gekozen in het licht van een eventuele tweede golf van de pandemie in het najaar van 2020.
Bron:Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 juni 2020 betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 25 juni 2020.

Ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, BS 25 juni 2020 (nieuw art. 5bis)

Gepubliceerd op 26-06-2020

  161