Coronavirus COVID-19: Hoge Raad PBW reageert verdeeld op ontwerp-KB over biologische agentia

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft een verdeeld advies uitgebracht over een ontwerp van KB tot wijziging van boek VII, titel 1 van de Welzijnscodex over de biologische agentia. Het KB moet de Europese richtlijnen 2019/1833 en 2020/739 omzetten in nationaal recht.

In uitvoering van richtlijn 2019/1833 bepaalt het ontwerp-KB dat de lijst van de werkzaamheden die een onbedoelde blootstelling aan biologische agentia met zich kunnen meebrengen, niet restrictief geïnterpreteerd mag worden. Er kunnen dus nog andere activiteiten zijn die onder het toepassingsgebied vallen. Het ontwerp neemt ook de nieuwe indeling van de biologische agentia over. En het hergroepeert de bijlagen met de beheersingsmaatregelen en -niveaus voor laboratoria, dierenverblijven en industriële procédés.
De Hoge Raad PBW heeft geen problemen met deze bepalingen.

De Hoge Raad PBW is wél verdeeld over het opnemen van het covid-19-virus in groep 3 van de lijst van de biologische agentia, zoals richtlijn 2020/739 dat wil. De vertegenwoordigers van de werknemers willen dat het virus wordt opgenomen in groep 4 – de hoogste risicogroep – bij de andere beroepsgebonden ziektes waarvoor momenteel nog geen ‘effectieve profylaxe of behandeling’ bestaat. Zij vragen ook om voor alle werkzaamheden met een mogelijke blootstelling schriftelijke instructies met preventiemaatregelen te geven aan de werknemers. De werkgevers vinden een indeling in groep 3 correct. De ¬verwante virussen SARS en MERS werden ook in groep 3 ingedeeld.

Groep 3 of groep 4?
De regering zal de knoop moeten doorhakken. En dat zal vlug moeten gaan. Richtlijn 2020/739 moet op 24 november 2020 van toepassing zijn in ons land. Voor richtlijn 2019/1833 is er in principe tijd tot 20 november 2021, maar de bepalingen over de beheersingsmaatregelen en -niveaus die betrekking hebben op het covid-19-virus, moeten ook tegen 24 november 2020 omgezet zijn in nationaal recht.

Zie ook:
- Welzijnscodex, bijlage VII.1-1 [Lijst van de biologische agentia en hun classificatie], bijlage V II.1-2 [Aanwijzingen voor beheersingsmaatregelen en beheersingsniveaus] en bijlage VII.1-3 [Beheersing bij industriële procédés].
- Richtlijn op de biologische agentia
- Richtlijn 2019/1833.  
- Richtlijn 2020/739.  
 

Gepubliceerd op 27-09-2020

  186